Nu visar forskningen att jämlikhet/jämställdhet gör oss friskare. De engelska epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Pickett har under lång tid forskat om sociala faktorer bakom människors ohälsa. Bristande jämlikhet är ett av de resultat som de för fram i boken "Jämlikhetsanden". Att jämlika samhällen nästan alltid är bättre samhällen.
Detta har setts som kontroversiellt och boken har blivit omdebatterad. Märkligt att ett så till synes självklart konstaterande väcker så starka känslor. Männens hegemoni måste tydligen försvaras med näbbar och klor.
Dessutom tar boken upp att stora inkomstklyftor skapar våld, stress och sjukdom. Knappast överraskande, men nyttigt att också denna ojämlikhet förs fram med vetenskaplig tyngd.

Jämställda relation vinner
Man kan fundera på varför jämställdhet är så svår att genomföra i praktiken. Att politiken ständigt är så inriktad på tillväxt att det jämlika glöms bort, eller tänks bort. Ideologiska mål ställs åt sidan. Men frågan är om det inte kommer en reaktion på detta.
Att allt fler i den rika världen inser att ett rättvisare samhälle och jämställda relationer är långt bättre än den ständiga jakten på konsumtion och status. Det skulle inte förvåna om jämställda relationer framöver blir status att visa upp.
Och att jämställda arbetsplatser blir en konkurrensfördel. Det svenska näringslivet har dock en lång väg att gå. Nyligen redovisades siffror om börsbolagen som säger att andelen kvinnor i ledningsposition blott är 16 procent. Flera av de stora börsbolagen (Sandvik, Scania, Swedish Match) har inte en enda kvinna i ledande roll. I delvis statligt ägda Nordea är en av sex i ledningen kvinna.

Jämlik styrelserepresentation
En gammal hegemoni måste luckras upp, det är uppenbart. Det är dags att skynda på genom lagstiftning om jämlik styrelserepresentation. En het potatis som ingen vill ta i. Utom i Norge där de vågat och resultaten låter inte vänta på sig.
Vågar något politiskt parti ta i denna fråga inför det stundande valet? Kvinnorna själva lär nog få slå näven i bordet för att påminna om att all makt utgår från folket.
De rödgröna säger nu att det behövs investeringar i jämställdhet. Nedmonteringen av sjukförsäkringen drabbar kvinnor, liksom den dåliga arbetsmiljö som Kommunal påtalat och alla uppsägningar av välfärdsarbetare. Kvinnor och män skall ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Så lyder målet. Med den populäre, tidigare Jämo Claes Borgström som jämställdhetspolitisk talesperson kan det hända en del framöver.

Brist på jämställdhet en risk
På den internationella arenan är bristen på jämställdhet akut. Det visade World Economic Forum i Davos nyligen. Bland annat listades 36 risker för världsläget.
Men bristen på jämställdhet fanns inte med. Ej heller kvinnors rätt till utbildning och egen försörjning. Ej heller mäns våld mot kvinnor eller rätten till reproduktiv hälsa. Av Davosprogrammets 226 punkter nämns kvinnor och flickor i två. Kan detta bero på att det är män som tagit fram materialet?
Och vad gjorde Bildt och Borg åt detta på plats i Davos?