Den offentliga sektorn på Gotland kan göra mycket mer för att ta emot praktikanter av funktionsnedsatta, som behöver komma ut på arbetsplatser för att pröva sig fram till vad de kan klara av arbete.
Det framkom vid gårdagens frukostmöte med Finsam. Detta fina samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ska se till att funktionsnedsatta inte trillar mellan stolarna, utan myndigheterna ska samarbeta. Finsam är ett bra myndighetssamarbete, som kan utvecklas mycket mera, så färre funktionsnedsatta slipper gå hemma i allt större passivitet och utanförskap.
Bland de privata arbetsgivarna finns en öppnare attityd än inom kommunen och de statliga myndigheterna på Gotland. Det handlar mycket om attityder. Att inse att en arbetsplats mår bra av att ta emot funktionsnedsatta. De blir ofta en tillgång och kan göra saker som inte annars blir gjort. Eller det kan vara ett sätt att klara de slimmade organisationerna inom kommun och stat. Det handlar om en dubbelsidig vinnarsituation. Genom Finsam-arbetet går det oftast att få handledning och stöd så att det viktiga mottagandet blir bra på arbetsplatsen.
Ansvarig politiker för arbetsmarknadspolitiken är Gustaf Hoffstedt (m). Han fick frågan vad han gjort med arbetsmarknadspolitiken i kommunen, men gav inget svar. Han ville inte heller politiskt driva på för att få kommunens olika förvaltningar att ta emot fler funktionsnedsatta. Han tycks sakna politisk vilja att offensivt stötta de funktionsnedsatta och minska utanförskapet på Gotland.
Jag hoppas Finsam-tänkandet lever vidare och växer. Det handlar om ett effektivt myndighetssamarbete, så att alla funktionsnedsatta efter bästa förmåga kan få ett jobb som de kan klara av. Det vinner både Gotland och den enskilde på.