Jämställdhet är något som oftast diskuteras av och mellan kvinnor.
Det kan bli ganska tjatigt och är dessutom inte särskilt framgångsrikt.
Så länge merparten av männen inte inser problemet kommer vi inte framåt.
De män som faktiskt har insett problemet har också märkt skillnaden i bemötandet när de säger något som kvinnor har sagt i hundra år men som ingen (man) lyssnat på.
Tomas Wetterberg (s), Birger Östberg (fi) och Lars Jalmert ("mansforskare") utgjorde panelen när Feministiskt initiativ bjöd in till debatt under rubriken, "Mandom, mord och mörkermän".

Behandlades annorlunda
Det var mycket intressant att höra dessa personers berättelser om vad det var som en gång fick dem intresserade och engagerade i jämställdhetsfrågor och de hade alla en gemensam nämnare: deras mammors betydelse.
Lars Jalmert växte upp med sin mamma och sin syster och märkte tidigt hur annorlunda han behandlades jämfört med mamman och systern.
Birger Östlund växte också upp med en ensamstående mamma, och två bröder, och blev uppmärksammad av henne på hur vissa sysslor i hemmet förutsattes utföras av just henne.
Stina Sundberg, talesperson för Fi, frågade hur män som inte kan hämta sitt engagemang i en egen upplevelse ska kunna se mönstret i kvinnors underordning.

Klassperspektiv
Tomas Wetterberg sa att han ser det hela ur ett klassperspektiv och Birger Östberg hänvisade till alla vetenskapliga belägg som finns för att könsmaktsordningen verkligen existerar.
- Det handlar om privilegier och den privilegierade ser inte privilegierna. Det är den underordnade som först ser underordningen. Män vill inte heller bli av med sina privilegier och det gäller ofta just forskare som hittar olika bevis för att att underordningen inte existerar, konstaterade Lars Jalmert.
Alla män slåss förstås inte för att bevara den statiska mansrollen vars essens är nerkokt i tidningens Slitz motto: en tidning för killar som aldrig frågar om vägen. De flesta män är förmodligen innerligt trötta på denna stereotyp men tror att "alla andra" tycker att det är så det ska vara.
Finns det någon biologisk grund för det vi kallar manlighet? undrade en ung man i åhörarskaran och fick bestämt besked av Lars Jalmert:
- Nej, vi formas av våra tankar om manlighet och i våra gener finns ingen tankeverksamhet.

Hur inse att alla vinner?
Svaret på frågan hur vi ska få fler män att inse att alla vinner på jämställdhet och för det första erkänna att vi inte är jämställda, är enligt panelen att sprida kunskap och framför allt, att man på regeringsnivå aktivt och målmedvetet jobbar med frågan på bred front, i alla sammanhang.
- Det är väldigt lätt att använda befintliga fakta. I världen finns till exempel 920 miljoner analfabeter, av dessa är 600 miljoner kvinnor. Finns det nån som på allvar tror att det är en slump? frågade sig Lars Jalmert retoriskt.