Inför 2018, det år då Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år, gav kulturdepartementet Bergmancenter extra anslag för att fira jubileumsåret. I samband med det utlovade kulturminister Alice Bah Kuhnke även att centret i framtiden skulle få ett årligt stöd, med start 2019. Detta utlovade stöd finns dock inte med i den M- och KD-budget som riksdagen röstade igenom i mitten av december, en nyhet som P4 Gotland var först att rapportera om.

Bergmancenters platschef Cristina Jardim Ribeiro säger till Helagotland.se att det kan handla om en dryg miljon kronor som nu alltså uteblir.

– Som budgeten ser ut så får vi inga pengar alls, och det innebär ju att vi i stället för att utveckla verksamheten får lägga en massa tid på att söka pengar från annat håll, säger hon.

Vad innebär en utebliven miljon för Bergmancenter?

– Väldigt mycket. Det påverkar ju egentligen hela verksamheten. Vi har lönekostnader, vi behöver bygga nya utställningar och under sommaren han vi en skaparverkstad för barn. Allt det här, och mycket annat, blir ju lidande. Vi måste försöka hitta de här pengarna på något annat sätt, annars får vi ju titta på vad vi måste dra ner på i verksamheten.

Cristina Jardim Ribeiro är besviken på att löftet om ekonomiskt stöd alltså ser ut att brytas, och känner även en oro inför framtiden.

– Det är klart att jag gör det. Nu får vi kavla upp ärmarna och se till att lösa det här, men det är klart att det blir svårt att utveckla verksamheten om man måste börja om på noll varje år.