Just nu cirkulerar ett upprop bland öns kulturarbetare. Fler och fler skriver under. Det är bråttom, för på torsdag ska regionstyrelsen ta ställning till hur organisationen för kultur- och fritidsfrågor ska se ut efter det att kultur- och fritidsnämnden avvecklats. I september ska fullmäktige fastställa organisationen.

Många kulturarbetare är upprörda över det förslag som lagts fram.

– Det liknar inte alls det som Jan-Olof Henriksson presenterade i sin utredning. Han vill separera kultur och fritid. Fritidsfrågorna skulle tekniska nämnden ta hand om, medan kulturen skulle ligga under regionstyrelsen, säger Marita Jonsson, Körsbärsgården, och tillägger:

– Nu föreslås en gemensam organisation för fritid och för kultur. Det är ett diametralt motsatt förslag. Det finns stor risk att kulturen trängs undan.

Efter fullmäktiges beslut i juni om att avveckla kultur- och fritidsnämnden har regionstyrelseförvaltningen arbetat vidare med hur den nya organisationen ska utformas. Nu föreslås att kultur- och fritidsfrågorna samlas i en gemensam avdelning under regionstyrelsen. Avdelningen får en chef med ansvar både för fritid och kultur, samt två strateger med ansvar både för kultur och för fritid.

– Strategerna ska inte vara generalister som kan både fritid och kultur, utan ha varsitt ansvarsområde. Men genom att samarbeta kan de stötta varandra, säger biträdande regiondirektören Karolina Samuelsson.

Förslaget kan jämföras med nuvarande organisation, där det under förvaltningschefen finns en kulturchef och en strateg som enbart arbetar med kulturfrågor.

Förslaget att låta tekniska nämnden ta hand om en stor del av fritidsverksamheten, till exempel ansvar för bad och vaktmästeri, finns inte längre kvar.

– Vi tappar idrottens strategiska nivå om ansvaret ligger hos tekniska nämnden. Dessutom finns det synergieffekter med att hålla ihop idrotten och kulturen, säger Karolina Samuelsson.

Om kulturarbetarnas oro för att idrotten blir en gökunge som tränger undan kulturen säger Karolina Samuelsson:

– Det är bra att oroa sig. Det är därför vi alltid gör noggranna risk- och konsekvensbedömningar.

På sin blogg framför Gotlands Museums chef Susanne Thedéen sin oro över förslaget. Hon ser en fara i att regionen kommer att stå utan kulturchef, och varnar för att kulturen blir mycket osynlig i den nya organisationen.

Region Gotland räknar med att spara omkring fem miljoner kronor med den nya organisationen. Men det krävs ytterligare neddragningar för att klara av de besparingsmål som satts upp för kultur- och fritidsområdet. Under perioden 2017- 2019 ska totalt 15 miljoner kronor sparas. Förslag presenteras i oktober.