För bara någon vecka sedan avgick socialdemokratiska kulturborgarrådet i Stockholm Roger Mogerts. Han lämnade både politiken och sin position som ordförande för Filmregion Stockholm – Mälardalen efter uppgifter som framkommit i spåren av #metookampanjen. Ny ordförande blir regionstyrelsen på Gotlands ordförande Meit Fohlin.

– Det gick väldigt snabbt, berättar Meit Fohlin.

– Vi har snart en årsstämma och det är viktigt att få allt på plats.

Meit Fohlins har sedan tidigare varit styrelseledamot i Filmregion Stockholm – Mälardalen och berättar att intresset för film väcktes tidigt. Hon har varit biträdande rektor på Gotlands folkhögskola med placering på Fårö, där hon bland annat drev projektet Filmklustret.

– Jag har ett starkt filmintresse och har jobbat nära filmbranschen. Jag har både kunskap och vet vad filmindustrin kan bidra med och vilka utmaningar som finns. Inom Region Gotland håller vi på att ta fram en filmstrategi där vi tittar på hur filmnäringen kan utvecklas på Gotland.

Hur hinner du med allt?

– Jag tycker att det kan vara lättare att leda än att bara vara med. Det innebär mer kontroll och insyn. Det är mer bekvämt än att bara åka med.

Hur kommer ditt ordförandeskap att påverka Gotlands filmliv?

– Dels kommer det att märkas att vi kommer ännu närmare huvudstaden. Jag tror också att där ordförandeskapet finns, där händer det saker.

Till sist, vilken är den bästa film du sett?

– Oj, OJ... det är så många. Men en som gjort riktigt starkt intryck på mig är Lars von Triers – Dancer in the dark. (Helagotland.se)