Medeltidsveckan har fått ekonomiskt stöd från ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen, med 400 000 kronor respektive 460 000 kronor per år. Eftersom Region Gotland ser att Medeltidsveckan lyckas öka intäkterna har kultur- och fritidsnämnden beslutat att minska det årliga stödet.

– Förvaltningen och ledningskontoret bedömer att stödet kan trappas ner under tre år, samtidigt som man säkrar verksamheten, säger Filip Reinhag.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett treårigt verksamhetsstöd om 440 000 kronor för 2017, 420 000 kronor 2018 och 400 000 kronor 2019.

– Därefter få vi ta en ny dialog om eventuellt stöd, säger Filip Reinhag.