Stämningen innebär att Riksantikvarieämbetet, RAÄ, begär av domstolen att en bok som olovligen förts ut ut Sverige ska återlämnas.

– Om vi vinner målet kommer domstolen att konstatera att boken förts ut olagligt och besluta att den ska återföras till Sverige, säger Maria Barkin, verksjurist på RAÄ i Visby.

Den aktuella boken av Philipp Franz von Siebold är från 1852 och skildrar Japan och dess grannländer. Den har en titel på hela 30 ord och kallas därför "Nippon". Den stals från Kungliga biblioteket någon gång i början av 2000-talet. År 2003 köpte den nederländske bokhandlaren verket av en utländsk auktionsfirma, inköpspriset var 78 000 euro (cirka 780 000 kronor).

Artikelbild

| Återfunna. Några av de stulna böcker som KB återfått.

– Det är första gången som Sverige agerar enligt återlämnandedirektivet. De frågor som kommit upp tidigare, till exempel vad gäller kulturföremål som stulits i svenska kyrkor, och dykt upp utomlands har dels kunnat lösas straffrättsligt dels genom frivilliga överenskommelser med innehavarna, konstaterar Maria Barkin.

– Här har handlaren erbjudit sig att sälja tillbaka boken för det pris han betalat. Det har vi avvisat, han borde som professionell bokhandlare ha förstått att det var något skumt. Det fanns ingen proveniens och boken är så pass unik.

RAÄ är den enda svenska myndighet som kan driva ärenden utomlands enligt återlämnandedirektivet. Det kan dock inte ske så länge en förundersökning pågår. KB polisanmälde stölden men förundersökningen lades ner 2015. Därefter har möjligheten funnits för RAÄ att åberopa återlämnandedirektivet, som gäller inom EU.

– Det ska ske inom tre år från det att den centrala myndigheten i medlemslandet förstått var boken finns någonstans.

Artikelbild

| Totalförstörd. Den misstänkte boktjuvens lägenhet i Stockholm efter gasexplosionen i vilken han omkom.

Boken utgör en av de böcker som stals från Kungliga biblioteket i Stockholm av den så kallade KB-mannen. Han var en dåvarande chef som mellan 1995 och 2004 stal totalt 62 av KB:s äldre och mer värdefulla böcker. När KB:s personal 2004 avslöjade bibliotekarien inventerades samlingarna i magasinen.

820 böcker och 635 katalogposter gicks igenom och det konstaterades att 62 böcker var stulna, det sammanlagda värdet beräknades till minst tio miljoner kronor. De såldes sedan vidare främst till en firma i Hamburg och har sedan spridits över världen. Hittills har KB fått tillbaka sju av volymerna.

KB-mannen omkom 2004 sedan han släppts ur häktet. Hans lägenhet totalförstördes då i en gasexplosion.