Museipedagogerna vid Gotlands museum har den senaste tiden arbetat med att sammanställa information till ett nytt utbildningsprogram öppet för gotländska skolklasser. Syftet är att berätta om nazismen i Sverige i allmänhet, och nazismens historia på Gotland i synnerhet.

– Idén kom inte från museet, utan det var ett förslag från en lärare som saknade det här ämnet i undervisningen. Då sa vi att vi gör ett försök att bygga upp ett skolprogram om nazism, berättar Lars Kruthof, museipedagog vid Gotlands museum.

Han har tillsammans med två kollegor sammanställt innehållet i skolprogrammet. Enligt Lars Kruthof har man inte forskat fram något som inte tidigare var känt, utan snarare samlat information och historia från många olika källor. Han understryker också att det i skolprogrammet inte framkommer några personnamn eller släkter på Gotland där nazismen existerade.

Artikelbild

| I boken "Från fars och min tid" (1972) finns en bild från 1 maj 1936 då nazistiska NSAP höll möte på Stora torget i Visby. Bilden är en del av vad som visas i det nya skolprogrammet.

– Syftet är inte att peka ut gotlänningar som var nazister på 30-talet eller att ställa till det för någon på något sätt, utan meningen är att berätta allmänt om rörelsen som den såg ut.

Gotländska lärare har enligt Kruthof vittnat om att det i dag är svårt att få elever att förstå nazismen och dess konsekvenser i verkliga livet.

– Den tid då nazismen var stor, det är så långt tillbaka i tiden att dagens skolelever upplever att det är något som bara har hänt på film. Att prata med eleverna och visa föremål som är starkt knutna till nazismen kan då bli ett bra sätt att göra det "verkligt" och visa att det faktiskt har hänt, förklarar Lars Kruthof.

En annan viktig parameter är enligt Lars Kruthof också att inte peka ut nazismen som den enda ismen som försökt utrota människogrupper.

Artikelbild

| Lars Kruthof är en av pedagogerna vid Gotlands museum som sammanställt det nya skolprogrammet.

– Det blir viktigt att komma ihåg att Hitler inte var den enda diktator som hade ihjäl en massa människor. Stalin, Franco, Mussolini och flera andra gjorde liknande saker. Vi hade i det här programmet lika gärna kunnat prata om kommunismen, till exempel.

En av de bilder som visas upp i skolprogrammet är från den 1 maj 1936 då nazistiska partiet NSAP hade första maj-möte på Stora torget i Visby.

– Det är väldigt effektfulla bilder att visa upp för eleverna. Det finns även bilder som visar när rikstinget hölls i Visby 1936 och 500-600 nazister tågade omkring i Visby samtidigt, säger Lars Kruthof.