– Resultaten för länets kulturinstitutioner är oroväckande svaga, det handlar om grundläggande brister, säger Susanna Laurin, vd för Funka som gjort granskningen, i ett pressmeddelande.

• Gotlands länsteaters webb är otillgänglig för exempelvis hörselskadade och döva eftersom rörlig bild/video inte är textad

• Gotlands Museum har en webb som är otillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter och personer med kognitiva problem

• Webben för Gotlandsmusiken fungerar inte för personer som använder uppläsande hjälpmedel, främst blinda och gravt synskadade

• Länsbibliotekets webb är otillgänglig för personer med rörelsehinder som använder styrdon eller virtuellt tangentbord, eftersom tangentsbordsnavigering inte fungerar

– Det är uppenbart att flera av Gotlands kulturinstitutioner inte lever upp till de krav på tillgänglighet som Statens Kulturråd ställer. Det behövs sannolikt stöd i form av resurser och kompetenshöjning för att öka tillgängligheten, säger Susanna Laurin.

 

*Artikeln är korrigerad 2015-08-31. Statens kulturråd står inte bakom kartläggningen, som gjorts av Funka på eget initiativ. Tidigare rubrik att Kulturrådet kritiserar kulturinstitutioner var felaktig.