Bokens titel lyder ”Reinhold Blomberg - en hedersman av sin tid” och är utgiven på Krilon förlag i Klintehamn. Och Reinhold Blomberg (1877-1947) är förstås även namnet på Kerstin Kjellins morfar. Med Astrid Ericsson (senare världsberömd som författaren Astrid Lindgren) fick han 1926 sonen Lars.

Hon är inte nöjd med hur Reinhold skildrades när hans förhållande med Astrid beskrevs i media. Och när hennes svar refuserades beslutade hon att göra något åt det.

– Det var en ingivelse jag fick att göra en bok. Han svartmålades och syftet med boken är att jag sökt tillrättalägga bilden av honom lite grann, berättar 87-åriga Kerstin om idén bakom boken, när GA träffar henne vid sommarvistet i Ihre.

Artikelbild

| Här i hammocken skriver Kestin Kjellin ofta.

Resultatet blev en 80 sidor lång släkthistorisk bok försedd med en hel del privatfoton på de berörda. För två veckor sedan fick hon den färdiga boken i sin hand, upplagan ligger på ettusen exemplar.

– Nu finns den, konstaterar hon eftertänksamt.

Det är visserligen hennes första bok, hon har arbetetat bland annat som socionom och teckenspråkstolk, men skrivit har hon gjort - och gör - återkommande.

– Jag har skrivit i all tid, i skolan tävlade jag och en kompis i uppsatsskrivning.

Artikelbild

| Kerstin Kjellin skriver sina manus för hand.

Och numera medverkar hon i publikationer som Haimdagar och Tingstädebladet och har skrivit på gutamål fast hon faktiskt inte pratar Gotlandsdialekt. Hon är visserligen född i Tingstäde 1931 men flyttade redan som ettåring till Vimmerby där morfar erbjudit hennes far anställning. Hon återvände för gott, till Visby, först 1974 även om hon tillbringat åtskilliga semestersomrar vid Myrvälder i Tingstäde.

Morfar Reinhold Blomberg föddes i Östergötland, vistades till största delen i Småland men verkade på Gotland 1901-1913. 1907 köpte han Malms i Hellvi. Men efter misväxt, olyckor och bränder gav han upp, sålde och flyttade till Södra Vi i Småland och sedan vidare till Vimmerby där han drev Vimmerby Tidning. Hans förhållande där med Astrid, som jobbade på redaktionen, skildras i boken i kapitlet ”Reinhold och Astrid”. ”Om inte Astrid blivit den sago-Astrid som näst intill hela världen känner henne som skulle den här historien aldrig ha berättats”, inleder Kerstin Kjellin.

Artikelbild

| Den färdiga boken om Reinhold Blomberg.

Att skriva den första egna boken gav mersmak.

– Jag ska skriva en till, om mitt liv och min stora släkt, men den kanske inte kommer att ges ut, garderar Kerstin Kjellin.