Kultur Författaren Kerstin Ekman tilldelas Eva Bonniers 70-årsfonds stipendium för boken "Gubbas hage". I motiveringen heter det att Kerstin Ekman tydliggör "samspelet mellan människa och natur utifrån ett halvt tunnland hagmark i norra Uppland". Och hon gör det genom att lyfta fram kvinnors bidrag till den naturvetenskapliga historien.

Stiftelsen Eva Bonniers 70-årsfond har som syfte att stödja sakprosa och populärvetenskapligt berättande om i första hand kvinnor och den kvinnliga erfarenheten.

Det första stipendiet 2017 gick till Nina Björk, och förra års pris till Johan Svedjedal.

Stipendiet är på 50 000 kronor.