Byggnadsantikvarie Johan Gardelin tar över som kulturarvskonsulent efter Annelie Adolfsson, uppger Gotlands Museum i ett pressmeddelande.

Johan Gardelin har i flera år arbetat som byggnadsantikvarie på Gotlands Museum.

– Mina nya arbetsuppgifter kommer delvis att ligga nära det jag arbetat med hittills. Tanken är dock att jag ska kunna vara tillgänglig för föreningar med historisk inriktning på andra sätt, exempelvis med rådgivning och konsultation kring föremålsvård och liknande, säger Johan Gardelin.

Tjänsten kulturarvskonsulent inrättades 2011 i och med införandet av kultursamverkansmodellen på Gotland. I uppdraget ingår bland annat att arbeta främjande inom kulturarvsfältet och att verka för att göra det gotländska kulturarvet mer tillgängligt för alla. Kulturarvskonsulenten är samordnare och kontaktperson för lokala museer och hembygdsföreningar. Konsulenten fungerar också som en länk och en samtalspart till civilsamhället och kulturarvsentreprenörer.

– Johan är som klippt och skuren för uppdraget som kulturarvskonsulent med sitt breda kontaktnät runtom på ön, en bakgrund som byggnadsantikvarie och ett gediget intresse för kulturarvsfrågor i stort, säger Susanne Thedéen, museichef för Gotlands Museum i pressmeddelandet.