Förra veckan beslutade barn- och utbildningsnämnden att kulturskolan måste spara 600 000 kronor i år.

– Övriga verksamheter inom skolan fick ett besparingskrav på 1,5-2 procent medan Kulturskolan landade på 15 procent av budgeten. Det är helt orimligt, säger Matti Vuorinen, rektor Kulturskolan.

Kulturskolan har inväntat budgetberedningens besparingsförslag för 2017 för att kunna avgöra om årets sparplan måste planeras lång- eller kortsiktigt. Och enligt Matti Vuorinen verkar även nästa års budget följa årets trend.

– Det här är ett hårt slag mot personalen och ett ännu hårdare slag mot barnen. Vi vet inte riktigt hur vår besparingsplan ska se ut än och därför har vi avvaktat med att informera föräldrarna, säger han.

Besparingar skulle kunna resultera i att motsvarande 125 barn inte får fortsätta i kulturskolan i höst. Chansen för barn som står i kö att få börja i Kulturskolan blir också betydligt mindre.

– Vi har mest flickor i vår verksamhet och som vanligt är det killarna man väljer att satsa på i samhället. Jag tycker att det här är riktigt illa. Jag förstår att man måste spara, men det här är inte rätt väg att gå. Det måste finnas ett alternativ till idrotten. Gotland säger sig satsa på barn och unga, men statistiken visar annorlunda, säger han.