Litteratur Under förra året registrerades 13 557 nya böcker på Kungliga biblioteket i Stockholm. Det är 11 procent färre än under 2017.

Antalet nya översatta romaner minskade. Samtidigt ökade utgivningen av skönlitteratur med svenska som originalspråk, framför poesi. Trenden med biografier och självbiografiska böcker om verkliga personer fortsätter. De så kallade livsberättelserna ökade sin andel förra året till 12 procent.

Siffrorna finns med i KB:s årliga rapport "Nationalbibliografin i siffror". Nästan alla böcker som ges ut i Sverige kommer till KB och biblioteket har därför en bra översyn av utgivningen.