De flesta politiska partierna på Gotland nämner kulturen i sina valmanifest och då särskilt vikten av barn och ungas tillgång till kultur. Socialdemokraterna vill till exempel att regionen ska införa en kulturgaranti för barn och unga och såväl Centern, som Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att Kulturskolan ska nå fler. Även bibliotekens betydelse är något som flera partier lyfter fram.

Fi och Vänsterpartiet vill utöka bibliotekens uppdrag och Liberalerna att bibliotek ska finnas på minst alla serviceorter.

– Kulturen är en väldigt viktigt del av vår politik, både här på Gotland och nationellt. Vi ser både kreativt utövande och estetiska ämnen som något som stärker individen. Den fria kulturen är också en viktig del i demokratin, säger Isabel Enström, gruppledare för Miljöpartiet på Gotland.

Artikelbild

| Protester då konstskolans bidrag minskades.

I sitt lokala valmanifest slår de fast att kulturen är ett av Gotlands starkaste profilområden och partiet är ett av få som föreslår konkreta åtgärder för öns kulturutövare. Bland annat vill de att regionen ska erbjuda återkommande konstuppdrag och att enprocentsregeln, som innebär att en procent av budgeten i samband med större nybyggen och renoveringar ska avsättas till konstnärlig utsmyckning, ska behållas.

– Vi ser att många kreativa människor söker sig till Gotland och vill verka här i en dynamisk miljö, då handlar de också om att ge dem möjligheter, säger Isabel Enström och nämner som exempel partiets krav på att ersättningsnivån till konstnärer vid utställningar ska följa det statliga ramavtalet, det så kallade MU-avtalet.

Siri Iversen-Ejve är bildkonstnär verksam i Fårösund och ordförande i lokalföreningen av Konstnärernas riksorganisation, KRO, som samlar konstnärer, konsthantverkare och formgivare.

– Det jag kan säga generellt är att vi vill ge fler konstnärer möjlighet att försörja sig på Gotland, att helt enkelt få rimliga ersättningar. Men det handlar också om rätten att få uttrycka sig fritt, att kulturen inte ska vara styrd av politiken, säger Siri Iversen-Ejve.

Artikelbild

| Partierna prioriterar biblioteken.

Det politiken däremot kan och bör påverka, menar hon, är villkoren för öns yrkesverksamma kulturutövare.

– Om vi ska kalla Gotland för kulturens ö, tycker jag att man ska titta på vilka som står för det. Det är ändå vi konstnärer och kulturutövare som skapar den ön, men det är inte alltid det kommer oss till del.

Artikelbild

| Protester då konstskolans bidrag minskades.

Bland de konkreta önskemålen finns en konstutbildning, som Gotland varit utan sedan konstskolan lades ned 2016.

– En konstutbildning är ju ganska grundläggande. Vi har redan foto-, manus- och textilutbildningar och det känns som ett självklart komplement till dem, säger Siri Iversen-Ejve.

Artikelbild

| Carolina Falkholts, alias ”Blute”, graffiti på konstmuseets gård.

Kristdemokraterna har bland de 13 punkterna i sitt lokala valprogram, inte en enda som berör kultur.

– Vi har inte plockat med alla politiska bitar i vårt program, utan hänvisar till det nationella programmet på det området.

– Det vi pratar mycket om är tillgänglighet till kulturen på olika sätt, både fysiskt men också på andra sätt, säger Sara Lidqvist, distriktsordförande för KD på Gotland.

– Gotland är otroligt kulturrikt och det är en del av den gotländska identiteten och det vill vi så klart värna om. Att bevara ett starkt kulturliv är vi absolut för och att utveckla kulturlivet – det kommer nya influenser hela tiden och det bejakar vi.

Finns det en risk att politiken tar kulturen för given?

– Jag tror att det kan vara så, der är nog därför vi inte har fått med det i valprogrammet – det är så självklart, säger Sara Lidqvist.