Hela Gotlandskusten är ett naturreservat. Att skogsstyrelsen och länsstyrelsen valt sträckan norr om Visby beror på arbetet med att tillgängliggöra öns naturreservat. Det finns flera sådana längs kuststräckan mellan Visby och Kappelshamn, och med leden kan man både tillgängliggöra och binda samman dem.

Sträckan norr om Visby är omväxlande, med ofta branta klintar. På vägen norrut passerar man flera skyddade områden. Först Brucebo med fågelskyddsområdet Skansudde, därefter Själsöån med chans att se lekande havsöring.

Fortsätter man sedan norrut kommer Lummelundagrottan och efter den Stenkyrkehuk med Björkume naturreservat. Norr om Stenkyrkehuk följer Törrvesklint med en dryg kilometer lång vacker klintkust. Efter det är det inte långt till Jungfrun, öns högsta rauk.

Artikelbild

– Det är ett område där det rör sig mycket folk. Länsstyrelsen har i uppdrag att locka fler till naturreservaten och skogsstyrelsen har letat efter ett projekt som kan locka gotlänningar till mer friluftsliv. Att vara ute i skog och mark är bra för folkhälsan, säger Karin Wågström vid skogsvårdsstyrelsen som är projektledare.

Arbetet kommer att inledas med att kontakta markägarna längs sträckan. Utan deras medverkan blir det ingen led.

– Visst går det att hävda allemansrätten, men det går inte att märka upp en led utan att ha markägarnas godkännande, säger Karin Wågström.

Vandringsleden ska locka besökare året runt och blir därmed en möjlighet för markägare, turistföretag och föreningar att utveckla tjänster som på olika sätt anknyter till leden. Längs kusten finns flera entreprenörer som kan vara intresserade; Krusmyntagården, Lummelunds bruk, vandrarhemmen i Ire och Lummelunda, stugbyn i Lickershamn. Målet är att skapa en led som bidrar till att Gotland kan lanseras som en vandringsdestination.

Artikelbild

| Helhet. Från Hall-Hangvars naturreservat till sydvästra klinten. Ihrevikens vänner vill skydda kultur- och naturvärdena runt hela Ireviken.

– Vandringsturismen ökar. Det kommer många till Visby och leden ger dem en möjlighet att uppleva Gotland utan att åka bil, säger Karin Wågström.

En långsiktig vision är att vandringsleden inte slutar i Kappelshamn, utan fortsätter in i den nationalpark som förbereds kring Bästeträsk. När man rundat Kappelshamnsviken väntar ännu fler spännande naturupplevelser, bland annat naturreservaten Vitärtskällan, Grodde och Horsan.

Artikelbild

Arbetet med att skapa leden pågår 2018-2019. Totalt satsas 1,9 miljoner kronor. Av det bidrar skogsstyrelsen med 490 000 och länsstyrelsen med 470 000 kronor. Region Gotland ska skjuta till 950 000 kronor, vilket regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkt.