Ny teknik kan användas för att göra förhistoriska platser till spännande besöksmål. Uppsala universitet lanserade 2016 en app som visualiserade de rön som gjorts av Gamla Uppsala. Appen är ett samarbete mellan forskare, 3D-animatörer och programmerare, och med mobil­telefonen i hand får besökare en helt annan upplevelse av Gamla Uppsala.

Nu ska samma teknik användas i ett nytt projekt. I Tjelvarprojektet har arkeologer från Uppsala universitet de senaste åren fått fram nya forskningsresultat om lämningar på Gotland. Tjelvars grav i Boge och kämpgravarna vid Änge i Buttle har nu valts ut i det nya projektet ”I Tjelvars fotspår”, där samma teknik som använts i Uppsala ska göra Tjelvars grav och Änge i Buttle till intressanta besöksmål.

Tjelvars grav är en välbevarad skeppssättning i Boge, 18 meter lång och fem meter bred, sannolikt från yngre bronsåldern (1100–500 f.kr.). Här ska enligt sägnen Tjelvar ligga begraven. I närheten ligger två fornborgar som sannolikt är från järnåldern. I Tjelvarprojektet har tidigare bland annat en datarekonstruktion av en pallisad vid Gothemshammar tagits fram.

Vid Änge i Buttle står ännu två bildstenar kvar på platsen där de hittades. Intill finns en äldre gårdsmiljö, där Uppsala universitet gjort utgrävningar i flera år. Förra året undersökte deltagarna i sommarens fältkurs stenhusgrunder (kämpgravar) för att klarlägga konstruktion, funktion och datering. Nya utgrävningar ska göras i sommar.

Förutom att digitalisera upplevelsen av platserna vill projektet även skapa vandringsleder kring de två besöksmålen. Ett mål är att projektet ska vara till nytta både för turistföretag och näringslivet i socknarna. Kontakt har redan knutits med Gotlands förenade besöksnäring, hembygdsföreningar och lokala producenter.

Tillväxtverket har redan beviljat projektet 700 000 kronor. På tisdag ska regionstyrelsen besluta om att ge ytterligare 700 000 kronor. Finansieringen sker via de så kallade Peter Larsson-pengarna.