Det har aldrig varit viktigare att stärka möjligheterna för företagen på Gotland. Med fokus på dialog och snabb service vill vi ge både nya och gamla företag chansen att utvecklas och växa på vår ö.

Alliansen på Gotland har tagit beslut om att återinföra utmaningsrätten som de röd-gröna tog bort år 2010. Privata aktörer ska än en gång få chansen att driva regionens verksamheter om de kan visa att de gör det för lägre kostnader. För oss är utmaningsrätten en viktig byggsten på plats för att nå balans i regionens ekonomi framåt.

Det är vår ambition att genomgående förbättra kommunikationen mellan regionen och företagen. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med regionens tjänstemän och gå snabbt att få svar från kundtjänst. Samtidigt som vi nu ser att mycket sker för att effektivisera hanteringen av bygglov finns det behov av att korta handläggningstiderna ytterligare. Projektörer ska få svar och information utan att hämmas av långa handläggningstider. På så vis kan vi gynna företagsklimat och bostadsbyggande.

För att lära oss mer om vad Gotlands företag behöver för att fortsätta utvecklas är vi aktiva i vår satsning på företagsbesök. Med 100 besök på 100 dagar reser vi runt över hela ön för att höra vad företagarna tycker är viktigt och vad vi kan göra för att skapa ett hållbart företagsklimat. Lärdomarna från besöken vill vi skicka vidare till regionens medarbetare som arbetar internt för att förbättra bemötande och ökad tillgänglighet.

Ett gynnsamt företagsklimat är nyckeln till att Gotland utvecklas i positiv riktning framåt. Fler jobb betyder fler människor som kan bo och leva på Gotland. Detta leder i sin tur till ökade skatteintäkter som behövs för att upprätthålla vår välfärd inför framtidens utmaningar. För att stödja den utvecklingen verkar Alliansen för att öka bostadsbyggandet över hela ön.

Det är genom samverkan och dialog mellan politiker, tjänstemän och företagare som vi ska lyckas med att bli en tillväxtregion att räkna med.