Vård Svar insändaren ”Vad väntar ni på?” publicerad i GT de 6 september.

Vi gläds åt initiativet att Föreningen HjärtLung Gotland som patientförening förespråkar användandet av digitala lösningar för att stärka patientens förutsättningar för egenvård! 

Det visar att vi ser samma utveckling framför oss; de patienter som vill och kan ska få förutsättningar för att ta ett större eget ansvar. Det passar inte alla, men det kommer att passa för många. 

Inom hälso- och sjukvården på Gotland undersöker vi i dagsläget förutsättningarna för detta på flera områden. För att sådana lösningar ska kunna erbjudas måste de vara lämpliga ur flera perspektiv, framför allt för användaren men även resurseffektiva, uppfylla integritetskrav och vara möjliga att tekniskt koppla ihop med andra system med mera. 

Det är viktigt att det görs en behovsanalys som sedan kan utgöra grund för upphandling. Så svaret på frågan blir; vi väntar inte, det går bara inte så fort som vi alla skulle vilja!