Kollektivavtal är grunden i den svenska modellen mellan parterna på arbetsmarknaden. En part kan inte skriva utan man måste bli överens, centralt på ett förbund eller lokalt på en arbetsplats. Den 17 mars manifesterar vi därför kollektivavtalet.

Därför firar vi Kollektivavtalets dag.