Svar på insändare från Oroad Slite-bo

Det är härligt att ta del av den positiva framåtanda som finns i Slite. Viljan att vara med och tycka till om det blivande kvarteret Ejdern betyder mycket för oss på Gotlandshem. Vi har alla samma mål, att det här ska komma Slite till gagn.

Frågorna som Oroad Slitebo skriver i sin insändare är absolut berättigade och jag ska försöka svara på dem så gott jag kan i detta tidiga skede av projektet.

I Gotlandshems ägardirektiv från 2015 framgår att ägaren, Region Gotland, vill att vi som allmännyttigt bostadsbolag ska bygga fler nya hyreslägenheter över hela Gotland. Nu finns det en tomt i centrala Slite, ägd av Region Gotland, som vi kan få möjlighet att köpa och uppföra lägenheter på.

I vårt ägardirektiv står också att vi ska tillhandahålla bostäder med en rimlig hyra. Det är i dagsläget oerhört svårt att svara på vilken hyra vi kommer att kunna erbjuda i vår nyproduktion i Slite och vi arbetar intensivt för att det ska bli en rimlig nivå. Renovering och byggnation föregås alltid av upphandling. Det innebär att vi går ut på marknaden och efterfrågar det billigaste och bästa alternativet för att kunna producera till en nyproduktionshyra som våra hyresgäster efterfrågar.

Jag håller med Oroad Slitebo, att det är ett problem att vi är en eftertraktad semesterö, som gör att bostadsbristen är extra stor på grund av att många bostäder endast utnyttjas delar av året. Gotlandshem tillåter dock endast hyresgäster som bor permanent och vi arbetar aktivt för att stävja alla typer av oriktiga hyresförhållanden i våra fastigheter.

Lördagen 19 januari genomförde vi en uppskattad dialogdag på café Två Tanter, med möjlighet att bland annat träffa byggprojektledaren, vår hållbarhetsansvarig, ansvarig för utemiljön samt undertecknad. Det kom cirka 150 personer och jag är mycket tacksam för de synpunkter vi fick och för det stora engagemang som finns i Slite. Under dagen kunde vi visa upp preliminära planer på hur de nya lägenheterna kan komma att se ut. Vi fick många bra synpunkter på vad man ville att vi skulle prioritera, som vi nu sammanställer och tar med oss i det här arbetet.