Sitter och funderar över hur det kan vara så att de styrande politiker och myndigheter inte kan hitta system och lösningar på hur man kan dra nytta av allt engagemang som finns på Gotland när det gäller asylmottagande.

Jag var på möte häromdagen om 92 möjligheter, ett bra möte och roligt att träffa alla engagerade människor i olika saker men man blir besviken på hur rikspolitiker och myndigheter arbetar/tänker och då framförallt Migrationsverkets hantering av de asylsökande, allt ifrån ensamkommande barn till barnfamiljer.

Vi på Gotland har haft så många fler möjligheter än 92 om de som sökt asyl på Gotland fått asyl för då hade de blivit gotlänningar.

Våga vägra utvisa.

Man är glad för hur det civila samhället ställer upp och fixar boende, svenskundervisning, kläder, skjuts, vänskap med mera, med mera, med mera, med mera för de asylsökande.

Jag upplever att regeringen bara struntar i oss och skyller på andra och tar inte ansvar för en bra asylprocess. Från Socialdemokraterna så skyller man på att vi inte kan ha en annan asylpolitik än EU men på andra områden kan vi ha det som till exempel jordbrukspolitiken, skogspolitik med mera kan vi i Sverige skilja oss. En stilla fundering är varför Socialdemokraterna inte kan vara solidariska och jämlika med de som söker asyl i Sverige.

Alla dessa nyanlända som kommit till Gotland har gett oss fler än 92 möjligheter. Varför ska det vara så svårt att i Sverige ta vara på engagemang som har varit och är för att hjälpa folk att få ett bra liv på Gotland.

Skapa regler och lagar som gynnar landsbygden och inte centrala delar av Stockholm med omnejd.

Skapa regler som ger möjlighet till asyl och boende på de orter där våra sökande hamnat och där det finns sociala nätverk som hjälper till att integrera de asylsökande.

Vem skulle eventuellt kunna överklaga ett beslut om att ge asyl? Och varför?

Ge oss möjligheten att bli flera på Gotland, Migrationsverket och regering.

Våga vägra utvisa.

Jag har också en liten fundering på hur socialförvaltning/nämnd tänker och räknar när man lägger ner Haimaboenden i Fårösund.

De har hyrt lokaler som kostar pengar flera år framåt, de slår undan benen för oss som på ideell väg hjälpt de ensamkommande, man förstör för dem som kommit in bra i skolan och samhället, socialförvaltning/nämnd klumpar i hop de ensamkommande i Visby istället för att låta dem vara en del av samhället och bli en del av levande landsbygd.

Var finns landsbygdsperspektivet i detta beslut?

Tänk om, gör rätt.