Adelsgatan är en del av världsarvet Visby, men husen är ej K-märkta!

Nu börjas rivningen med början på Södertorg, och ombyggnad av vissa hus för att anpassa sig till dagens krav från fastighetsägarna. Ledsamt kan vi följa avvecklingen av stadens fina karaktär, det kallas utveckling.

Men vem är jag att döma? Kanske kommer framtida besökare fascineras av dessa nybyggda hus, de kanske blir ett turistmål i sig? Tveksamt!

Den känns så tråkigt, när de flesta fastighetsägare, och vi är många, gör allt för att bevara minsta detalj vi fått ärva och förvalta.

Att äga och förvalta fastigheter i Visby är ett kulturarv, en gåva få förunnat. Varför inte glädjas denna fantastiska gåva, att ge något fint till nästa generation, annat än ett fyllt bankkonto?!

Det heter faktiskt Världsarv! Smaka på ordet, VÄRLDSARV! Kan den bli större?!

Med det sagt så vill jag inte att ni ska tro att jag inte gillar utveckling, men jag gillar inte förstörelse!