Fredrick Federley (C) och Eva Ahlin (C) försöker förvirra läsarna och påstår rena felaktigheter som behöver klargöras. Den linje som Sverige och Sven-Erik Bucht (S) drivit i fiskeförhandlingarna har varit förankrad i EU-nämnden och fått Centerpartiets stöd. Så om Federely och Ahlin kritiserar den linje Sverige drivit, så kritiserar de sina egna partikamrater i riksdagen.

Det är dock väldigt glädjande och välkommet att Centern nu driver en linje för ökat bevarande av torskbeståndet. Den förre fiskeministern Eskil Erlandsson ville driva på ökat torskfiske men fick backa i EU-nämnden när en majoritet där ville annorlunda.

Centerpartiet var också med att bilda majoritet under den förra mandatperioden för ökat fiske av den starkt utrotningshotade ålen. Det resulterade i att Sven-Erik Bucht (S) och S/MP-regeringen fick dra tillbaka sin linje för ett mer restriktivt fiske för att skydda arten till kommande generationer eftersom alliansen och SD bildade majoritet.

Varför vill Centerpartiet skydda torsken men är beredda att öka fisket på en art där 99 procent av beståndet försvunnit?