En bra bostad till rimlig kostnad är en av grundförutsättningarna för ett anständigt liv. Bostäder ska inte vara spekulationsobjekt där företag tillåts spela med människors trygghet som insats. Låt därför bli att sälja de nästan 900 lägenheterna i Gråbo. Erbjud istället hyresgästerna trygghet, rimliga kostnader och en upprustning som alla har råd med.

Tyvärr har bostadspolitiken nedmonterats under 1990-talet och fortsatt under Reinfeldtregeringen. Statligt stöd och demokratisk styrning har ersatts av mer marknadsstyrning och makt till företagen. Bostaden har gått från att vara ett gemensamt ansvar till en privatsak, från en social rättighet till ett investeringsobjekt. Resultatet är tydligt: det har under lång tid byggts för lite, för sakta och för dyrt. Och segregationen har ökat och kommer att fortsätta att öka om vinstintressena ska få styra ännu mer.

Vi vill ha en bostadspolitik som ger alla en bra bostad, där vi kan bo tillsammans oavsett ekonomi och ursprung. Vi vill ha en bostadspolitik utan särlösningar för personer med låga inkomster, så kallad social housing.

Ingen kan säkert veta vad som händer om Gotlandshem säljer lägenheterna i Gråbo men vi vet att sålt är sålt och då bestämmer de nya ägarna. För ett år sedan i Växjö såldes nästan 2000 lägenheter ur allmännyttan till två privata företag. Ett av företagen väljer nu att göra renoveringar av alla lägenheter som blir lediga för att kunna höja månadshyran ett par tusenlappar.