I GA 20 oktober uttrycker Brittis Bentzler med flera i en insändare en vilja att stärka demokratin på Gotland. Hon ondgör sig över de senaste decenniernas utveckling, som i stort formats genom just demokratiska beslut i riksdag och på lokal nivå. Här nämns särskilt utbildningsområdet, olika privatiseringar, mer ekonomiska styrmodeller med kontraktsliknande förhållanden mellan medborgare och samhällsinstitutioner.

För att råda bot på nuvarande elände har en motion inlämnats med syftet att åstadkomma mer demokrati på Gotland. Hur detta i detalj bör ske framgår inte av insändaren, utan lämnas till en tänkt framtida debatt.

För att belysa dagens situation framhållas två områden som extra angelägna.

Medarbetarinflytande: Regionens medarbetare har små möjligheter att påverka sitt arbete och/eller att bidra till att utveckla verksamheten.

Förtroende: Gotlänningarna har svagt förtroende till Regionen förmåga till att åstadkomma en gynnsam utveckling för ön och att vi har små möjligheter att påverka regionens verksamheter.

Lösningen på ovannämnda problem ligger i valfrihet, sund konkurrens och mera av privat verksamhet och av kontraktsliknande förhållanden och styrmodeller som tar hänsyn till kund- och medarbetarnöjdhet och inte i utökad makt till valda politiker.