En debatt pågår sedan flera år angående en påstådd ”privatisering” av Gotlands stränder genom att de som äger fiskebodar vill bo tillfälligt i dessa under några sommarveckor. Ett exempel är Ygne fiskeläge strax söder om Visby.

Det hävdas från kritiker att anpassningen av den egna fiskeboden för tillfälligt boende under sommaren förhindrar att andra kan nå stranden och röra sig där. Stranden kommer därmed att ”privatiseras”.

Diskussionen ter sig något märklig. Nya fiskelägen byggs inte vad jag vet och ingenstans förekommer hinder mot att röra sig runt Gotlands stränder på grund av att stranden förvandlats till privat område. Man kan vandra obehindrat runt Gotland på stranden.

Stränderna också i och omkring fiskelägen som det i Ygne är fria för allmänheten att beträda.

De som kritiserar att fiskebodar omvandlas till sommarbostäder hänvisar till ett gammalt regelverk som säger att fiskebodar endast får användas som just fiskebodar. Som alla som har intresse av tillståndet i havet vet är fiskbestånden sedan flera decennier i mycket dåligt skick och i praktiken är fiske på gammalt sätt omöjligt. För att försöka skydda fiskbestånden förbereds dessutom ny lagstiftning som kommer att förbjuda mycket av det traditionella fisket.

Att ägare av fiskebodar inte skulle få utnyttja dessa till annat är just fiske bygger på en rigid tillämpning av ett föråldrat regelverk vilket borde ses över då det inte överensstämmer med situationen i dag samt med principer om ägande- och dispositionsrätt vad gäller enskild egendom. Dessbättre verkar myndigheterna ha insett att så är fallet och väljer att se liberalt på situationen. Det finns många fördelar med att fiskebodarna utefter kusten underhålls och inte får förfalla.