Det har gjorts stort nummer av att Destination Gotland nu har invigt sin nya gasdrivna färja och inom kort kommer att börja köra med en till. Men i en insändare i gotlandspressen nyligen påpekades att det är oklart hur mycket utsläppen av koldioxid från båtarna verkligen minskar i och med övergången till naturgas, som också är ett fossilt bränsle. Insändarskribenterna efterlyser också fler sätt att minska utsläppen från resandet mellan Gotland och fastlandet.

Johan Ehrenberg har i en ledare i tidningen ETC den 15 mars bemött föreställningen att användningen naturgas skulle innebära stora fördelar ur utsläppssynpunkt.

”Naturgas – det heter egentligen fossilgas – men namnet naturgas låter ju trevligare, påstås vara bättre för klimatet än annan fossil energi. Det stämmer inte. En gasbil eller gasbåt har mindre utsläpp än en diesel- eller oljedriven bil vid själva körningen, men om man tittar på utsläppen för att ta fram gasen från norska havet (mycket illa) eller via fracking i USA (ännu mer illa) så blir ekvationen mycket värre. Fossilgas släpper hela tiden ut metan vid utvinning och vid transporter. Det är inte kossorna som skapar världens stora metanutsläpp, det är vi människor genom vår fossila gasutvinning.

När man lägger ihop gasens alla utsläpp blir det samma som oljans, vi har inte löst något alls, vi har bara bytt fossilt mot fossilt.”

Ehrenberg tar också upp en annan fara som lurar vid horisonten även för Gotlands del, nämligen planer på att bygga hamnar för flytande naturgas som sedan kan anslutas till det svenska gasnätet. Detta kan regeringen ge tillstånd till och därmed låsa fast Sverige i mer fossil energi under 40 år framåt.

”Tillåter vi en gashamn i Göteborg att ansluta sig till det svenska gasnätet så kommer det byggas hamn efter hamn längs kusten, målet är sju nya hamnar som pumpar in gas i landet från stora tankfartyg. Från Umeå runt hela landets kust. Ja, även Gotland vill man ha gas till.”

Att övergå till naturgas, rättare sagt fossilgas, är alltså bara ett sätt att lura oss själva. Det krävs helt andra, genomgripande åtgärder för att komma tillrätta med de skenande klimatproblemen. Men som påpekas i en artikel av Björn Wiman i DN den 20 mars. Den globala uppvärmningen är trots allt en mänsklig uppfinning och det står i vår egen makt att konstruera en väg ut ur den.

Men då måste vi faktiskt också fatta de ibland obekväma politiska och ekonomiska beslut som krävs!