Det byggs historiskt mycket på Gotland nu. Det är bra för behovet av bostäder på Gotland är stort. Gotland är attraktivt och vi har positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på hyresrätter är stor och vi behöver också producera bostäder som folk har råd att bo i samt för olika skeden i livet. Vi har stora utmaningar framför oss för att kunna möta kommande tillväxt på Gotland.

AB GotlandsHem ska drivas efter affärsmässiga principer och med ansvar för att pröva affärsmässigheten i varje nyproduktionsprojekt, både i Visby och på landsbygden. AB GotlandsHem äger i dag 4 600 hyresrätter. 3 500 i Visby tätort medan 1/4, alltså 1100 finns på landsbygden.

Förväntningarna på Gotlandshem är stora. Det finns under den närmaste 5-årsperioden planer på att AB Gotlandshem ska nyproducera 500 hyreslägenheter Vi socialdemokrater vill se att ett 100-tal av dessa byggs på landsbygden. I dagsläget planerar vi i Slite och ser på möjligheten att bygga i Fårösund. Det är bra men vi tittar vidare!

GotlandsHem fortsätter värna medicinska förturer och samverkan kring nya gruppers behov har varit god. Vi behöver bygga bostäder för olika behov. Nu planeras för undgoms- och studentboenden i det nya området Gråbo ängar. Vi vet att utvecklingen på Uppsala Universitet gör att fler bostäder av den här typen behövs framåt samtidigt som gruppen äldre också behöver planeras för. Vi Socialdemokrater ser att det där första boendet är avgörande för att ta klivet in i vuxenvärlden och tillsammans ska vi arbeta för att kunna införa en bostadsgaranti för unga.

Vi ser att när vi samverkar och gemensamt värnar mark för direktanvisning till vårt kommunala bostadsbolag får vi fler bostäder och dessutom kan vi hålla bostadspriserna nere.

Det är viktigt att regionen i god tid tar fram detaljplaner för bostadsbyggande både i Visby och på landsbygden, så att bostadsbolaget och regionen gemensamt kan planera för byggande och utformning av närmiljön i de nya bostadsområdena.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta driva en aktiv och offensiv bostadspolitik till nytta för hela Gotland.