Den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) har inlett en förhandsundersökning om Myanmars (Burmas) tvångsdeportationer av folkgruppen rohingya är ett folkrättsbrott, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sedan tillkomsten 2002 har brottsmålsdomstolen utrett bland annat brott mot folkrätten.

USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton hotar dock den Internationella brottmålsdomstolen. Detta efter att domstolen kan komma att undersöka eventuella amerikanska krigsförbrytelser i Afghanistan, som ”tortyr, grym behandling, kränkning av personlig värdighet och våldtäkt”.

I Washington sa nyligen Bolton att han önskar se Internationella brottmålsdomstolen död. Vidare sa han att USA tänker motsätta sig alla ICC-undersökningar i amerikanska verksamheter genom att införa sanktioner mot ICC-tjänstemäns resor och ekonomi. Han hotade även att åtala dem i amerikanska domstolar.

Gunnar Olofsson, en av landets främsta experter på Israel-Palestinakonflikten, har nyligen berättat att ”Trump-administrationen i USA har varnat den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag för att försöka gå vidare med undersökning av Israels ockupation, bosättningspolitik och våld mot palestinierna. ”Vi kommer att förbjuda deras domare och åklagare att komma in i USA” förklarar Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton. ”Vi kommer att straffa deras fonder i USA:s finansiella system och åtala dem inför USA:s rättssystem”.

”Om domstolen kommer efter oss, Israel eller någon annan allierad kommer vi inte att sitta tysta” betonar den nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton. ”USA kommer att använda alla nödvändiga medel för att skydda våra medborgare, och allierades, från orättfärdiga åtal av denna olagliga domstol”.

ICC har i nuläget 123 medlemsstater. ICC låter meddela att man inte låter sig avskräckas av hot. En viktig markering. Om den internationella rättsordningen ska fungera är det nödvändigt att organ som ICC inte faller undan för påtryckningar och utpressning från stormakter. Både USA och Israel har undertecknat domstolens stadgar men inte formellt godkänt dess auktoritet – och har försökt återkalla sina signaturer. Enligt stadgarna kan dock vem som helst, oavsett inställning till domstolen, åtalas för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Den svenska regeringen, med sitt säte i FN:s säkerhetsråd, måste nu ge ICC sitt fulla stöd, ta initiativ till en resolution som fördömer de amerikanska hoten mot ICC. Det duger inte längre att bara sitta tyst och hoppas på att saker skall rätta till sig själva.