Jag har varit listad hos Hansahälsan/Unicare under många år.

Under de åren har jag, vid de tillfällen jag behövt vård, alltid lyckats komma fram på telefon.

Däremot har det varit besvärligt att kunna få hjälp! Senaste gången, sommaren 2018, drabbades jag av halsfluss och efter sju dygn i sängen insåg jag att jag inte skulle tillfriskna utan läkares hjälp.

HEN som svarar i telefon ifrågasätter mitt behov av hjälp, ”tycker du att du ska prioriteras före de hjärtpatienter som behöver akut vård”. Jag funderar: en hjärtpatient med akut behov väljer väl sällan en vårdcentral för sitt behov av vård? Då jag vid tidigare behov av vård bemötts med samma ifrågasättande från HEN som svarar beslutade jag mig för byte av vårdcentral, jag ringde och fick hjälp samma dag!

Men trösta er, ni patienter som inte kommer fram per telefon till Unicare, HEN ägnar sig nog just då åt HLR (Hjärt-Lung-Räddning)!