Efter beskedet från statliga Sjöfartsverket att man inte kommer ha SAR-beredskap med helikopter i Visby på tre månader, så är min åsikt än mer glasklar. Denna myndighet klarar inte att uppfylla en tillräcklig beredskap vad gäller sjöräddning med helikopter. Ansvaret bör därför återföras till Försvarsmakten.

Enligt Sjöfartsverket själva tar det ca en timme att flyga sträckan Norrköping-Visby. En person som hamnar i vattnet öster om Gotland får alltså räkna med minst en timme extra i vattnet i värsta fall, om man inte har lyckan att bli upplockad av ett fartyg. Det är skandal och kommer med stor risk kosta människoliv!

Exempel 1. En Gripenpilot i flygvapnet får problem med sitt flygplan utanför Östergarn och tvingas att skjuta ut sig. Piloten hamnar i vattnet och får alltså vänta en timme mer än nödvändigt bara för att Sjöfartsverket inte klarar att hålla SAR-beredskap på Gotland.

Exempel 2. En mindre fiskebåt slår runt utanför Ronehamn och sjunker i hårt väder. Inget fartyg i närheten klarar att komma tillräckligt nära för att inte krossa personerna som flyter i vattnet. En extra timme i vattnet vilket i värsta fall leder till att de nödställda avlider.

Det finns ingen rimlighet att detta får accepteras. Ge därför genast ekonomiska förutsättningar till Försvarsmakten så att Flygvapnet åter får ansvaret för ytbärgning. Det får vara nog nu!