Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gav Havs och Vattenmyndigheten (HaV) under 2017 i uppdrag att ta fram ny fiskelagstiftning för fritidsfiske.

HaV ska i utformningen särskilt främja sportfiske/fisketurism samtidigt som det traditionella fisket ska ska bibehållas.

Som husbehovsfiskare på Gotland känner man sig självfallet ganska trygg med denna formulering av uppdraget.

Senare ska det visa sig att traditionellt fiske för Landsbygdsministern endast är det fiske som hans grannar i Norrbotten håller på med. Fiske med laxfällor vid Torne älv är enligt utredarna det enda traditionella fisket som förekommer i Sverige. Det är möjligen så att det traditionella fisket vid Torne älv ser ut på detta sätt, men Sverige fortsätter ju även söderut.

Det nätfisket som under väldigt lång tid förekommit på Gotland är tydligen inte traditionellt och bör därför förbjudas eller kräva särskilt tillstånd. Helt befängt.

Ministern var noga med att laxfiskare vid Torne älv skulle få fortsätta sitt fiske. Ett fiske som riktar sig mot laxar på väg mot lekplatser i fjällvärlden och med redskap som fångar mängder av lax och annat.

Självklart skulle ministern få ett surt mottagande i finnbastun på hemmaplan om han förbjöd deras fiske, men nätfiske till husbehov i resten av Sverige, det var ok att förbjuda.

Är det sådant som kallas ministerstyre?