Svar angående tillsyn av fiskelägen.

Under hösten gör länsstyrelsen tillsyn av fyra fiskelägen på Gotland. Syftet är att se till så att de lagar och regler Sverige har gällande strandskydd efterföljs.

Det är viktigt att värna om fiskelägena så att de inte görs om till sommarstugeområden där allmänheten känner att de inte får vistas som man har kunnat göra tidigare.

Vi har meddelat bodägarna i förväg att vi kommer så att de har möjlighet att förbereda sig och även ta bort sådant som det kanske inte finns strandskyddsdispens för.

Detta har vi gjort för att vi inte är ute efter att sätta dit någon för miljöbrott, utan vi vill bara se till att lagar och regler efterföljs.

Länsstyrelsen är också med i ett tillsynsprojekt som Miljösamverkan Sverige har initierat.

Målet är att få fram en procentandel över hur många bodar som behöver tillsyn utifrån strandskyddslagstiftningen. Arbetet kommer att ligga till grund för det fortsatta tillsynsarbetet.