Angående senior i skolan här på Gotland.

Hej igen! Nu måste jag ställa en rak fråga till alla politiska partier här på Gotland – innan valrörelsen blir alldeles fastlåst:

Varför kan vi inte ha en försöksverksamhet här på Gotland inom grundskolan med ”Senior i Skolan”?

Så här är det: Mitt namn är Ulla-Marie Norrby, pensionerad bibliotekarie, och är nyinflyttad sen cirka 20 månader. Redan första hösten skrev jag ett par insändare om mina positiva erfarenheter från Karlskrona av att vara ”Senior i Skolan” – en folkrörelse därstädes med cirka 400 deltagare sedan tjugo år tillbaka.

Ett visst intresse väckte min vittnesbörd därvidlag både hos media och allmänhet. Skolförvaltningen hyste en viss tvekan, men utsåg en kontaktperson för eventuell verksamhet. Utbyte av erfarenheter från samordnaren och initiativtagaren i Karlskrona skedde.

Förra våren fick jag träffa nämndordförande Brittis Benzler här i Hemse för att presentera det här projektet. Skolchefen var också närvarande och fick uppdrag att utreda frågan närmare.

Efter en första inventering visade sju landsbygdsskolor intresse att delta i en sådan här försöksverksamhet. Men sen under 2017 hände inget mera.

Kontaktpersonen säger, att det måste bli ett politiskt initiativ av något slag för att man inom regionen ska utse en projektledare och starta en verksamhet, som helst ska gälla hela Gotland. Men inget händer.Och nu börjar jag bli alldeles desperat med den här tystnaden. Idén om ”Senior i Skolan” är alldeles för bra att tystas ned och glömmas bort.

Alternativet att vara ”Senior i Skolan” som samhällsengagerad pensionär på någon grundskola här på Gotland saknar jag verkligen. Och jag tror, att fler med mig skulle tycka det vara mycket givande och engagerande att en dag i veckan kliva in i skolans värld och ställa alla sina livserfarenheter till förfogande.

Skolor och lärare som vill pröva en försöksverksamhet, tror jag med Karlskronas erfarenheter, skulle nog tycka det vara oväntat givande med dessa dolda resurser, som skulle blomma upp i klassrummen. Men läraren bestämmer alltid vad som får ske.

Berörda elever i respektive klass skulle nog tycka det vara spännande att komma nära ”gammalt folk” med nya perspektiv. Samordning krävs av skolförvaltning och studieförbund för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt med tanke på ”inskolning” och kontinuerligt erfarenhetsutbyte för de frivilliga kandidaterna till ”Senior i Skolan”. Hjälp mig att få igång någonting!