1994 bevisade Baruch Goldstein när han i judendomens namn dödade 29 människor att Gud inte finns. 2011 bevisade Behring Breivik när han i kristendomens namn dödade 77 människor att Gud inte finns. 2017 bevisade Rakhmat Akilov när han i islams namn dödade fem personer att Gud inte finns.

Listan på religiös terror som begåtts i judendomens, kristendomens och islams namn kan göras lång, tyvärr oändligt lång. Men all denna terror bevisar att Gud vare sig man kallar honom för Jahve, Allah eller något annat att denne inte finns. Hur då? Jo, alla de tre abrahamitiska religioner hävdar att det bara finns en gud och denne gud är allsmäktig. Allsmäktig, smaka på ordet och tänk efter.

Allsmäktig betyder att denne gud kan i princip göra allt. Vill denne gud att det ska regna i fyrtio dagar och fyrtio nätter, då sker detta. Vill denne gud att fåglarna ska falla döda ner till marken, då sker detta.

Vill denne gud skapa en sten som är så tung att inte ens en allsmäktig gud kan lyfta den, ja då skapas stenen.

Däremot så behöver inte en allsmäktig gud människor för att utföra sin vilja. En allsmäktig gud behöver inte drängar eller för den delen pigor. Ingen allsmäktig gud behöver rabbiner, präster eller imamer för att kommunicera med folk. Gud kan göra det ändå.

Ingen allsmäktig gud behöver en förment helig skrift som måste omtolkas då och då för att få folk att förstå vad guden vill ha utfört.

Ingen allsmäktig gud behöver missionärer och slutligen, ingen allsmäktig gud behöver terrorister.

Goldstein, Breivik och Akilov bevisade alla att bara en sak, att den allsmäktige guden inte finns. För ingen allsmäktig gud behöver terrorister.

Deras handlingar bevisar bara att gud inte finns, eller att gud rentav inte är allsmäktig. Om det senare gäller, då behövs inte gud.

Och slutligen, ni som vill besvara och rentav känner er manade att försvara er gud, gör inte det, för en allsmäktig gud behöver inte sura insändare i lokalpressen!

En allsmäktig gud kan nog klara av att besegra mig utan hjälp!