När jag läste Sten Sandbergs insändare om försvarsövningen AURORA blev jag påmind om ett yttrande av President Abraham Lincoln som lyder: ”Man kan lura hela folket en gång och man kan lura delar av folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden."

Nu är det inte så att herr Sandbergs idéer och funderingar når ett helt folk men säkert är det några som påverkas av hans yviga och svepande påståenden om USA:s ondska och dess illasinnade militärmakt. Det är rallarsvingar mot namngivna generaler och påstådda krigshändelser där grymma amerikanska unga män och kvinnor mördar och begår krigsbrott. Vore hälften sant vore det illa. Men det är inte sant. Det är propaganda för en världsordning byggd på att skrämma vanligt hederligt folk till att underkasta sig socialismens/kommunismens irrläror.

Herr Sandberg drar upp Nürnberg-rättegångarna mot nazister som paralleller till kriget i Irak. Inte förvånande eftersom vänsterrörelsen älskar att klistra nationalsocialism på allt som den egna grumliga verklighetsuppfattningen inte accepterar.

Som ung officer upplevde jag i Afrika hur vid väpnade konflikter soldaters agerande varken stämmer med filmens hjälteschabloner eller fredsaktivistens ljusblåa drömmar. Krigets första offer är däremot sanningen och det får man snabbt lära sig.

Nu tror jag inte att herr Sandberg medvetet ljuger utan är enbart ett offer för decennier av propaganda sprunget en gång ur 68-vänsterns drömmar om den socialistiska revolutionen. Beträffande generalen James ”Mad Dog” Mattis så skulle varje soldat med erfarenhet föredra honom som ledare och betacka sig för att ha några rosenkindade fredsaktivister från V, Fi eller MP vid sin sida.

Uppenbart har inte historiens realiteter påverkat den övervintrade 68-vänstern. Samma floskler och grundlösa påståenden framförs med emfas. Att förbjuda kärnvapen är som idé lika verkningsfullt som att förbjuda influensa. I båda fallen är den bästa motkraften ett starkt eget försvar. Gärna med vaccinering mot irrläror.

På vår ö upprättas ånyo ett regemente. Varje gute kan nu räta på ryggen och se framtiden an som fri stolt man och kvinna. Tack ni soldater som nu kommit till vår ö för att tillsammans med oss värna vår framtid i fred, frihet och säkerhet.