Vad har hänt på våra cykelvägar denna vinter?

De sista två månaderna har jag råkat ut för punktering åtskilliga gånger då jag cyklat, framför allt på cykelbanan längs Lummelundsväg. Anledningen verkar vara det grus som i vinter används som halkbekämpning på gång/cykelvägarna! Vid lagning av alla punkteringar har vi hittat små sylvassa stenar som trängt in i cykeldäcken.

Vill nu vända mig till ansvariga och be om en översyn av det alternativ ni använder och be er att byta till något annat. Det är inte rimligt att få punktering var och varannan vecka! Det tar mycket tid och energi att efter punktering ta sig hem till fots och laga punktering efter punktering.