Fördöm Turkiets våld, det utrotningskrig som pågår mot civila i norra Syrien!

Människor dödas, torteras och skändas. Människor som flytt sina hem söker skydd i staden Afrin som varit en kurdisk fristad. Nu bombas Afrin och oskyldiga civila tvingas gömma sig i grottor i bergen.

Det råder stor brist på livsmedel och till sjukhusen når inte läkemedel och utrustning som behövs för alla sårade. Turkiet och deras allierade omringar Afrin i ett försök att helt enkelt utplåna den kurdiska befolkningen.

Sverige och andra länder har både ansvar och skuld. Turkiet som är medlem i Nato och har en av världens mäktigaste arméer låts härja fritt och omvärlden tittar bort. Vi är ju ”beroende” av deras samarbetsvilja för att hindra flyktingströmmar åt vårt håll.

Denna brist på agerande skapar i stället, förutom all död och allt mänskligt lidande, också nya flyktingströmmar.

Räcker det att Turkiet anser att den kurdiska befolkningen per automatik är terrorister för att omvärlden ska titta bort?

Vad är terrorism? När diktatorn Erdogan trotsar folkrätten och internationella lagar i sina angrepp mot civila i ett land han inte har med att göra, eller människorna som ensamma försöker försvara sig?

Syrien har lidit nog! Det kurdiska folket har lidit nog!

Sverige reagera! Agera!