Jag beklagar att du upplever att din dotter inte får det stöd hon är i behov av i psykiatrin. Vi ska behandla alla våra patienter med respekt och målsättningen är att de som besöker oss ska känna förtroende och tillit.

Av beskrivningen förstår vi att något förtroendefullt möte inte kommit till stånd i vårdmötet med psykiatrin. Tacksam för att du vågar berätta om din upplevelse. Den största utmaningen för sjukvården är att kunna förmå patienter och deras anhöriga – och för den delen även vår egen personal – att känna så mycket förtroende, så att det trots det misstroende som uppstår, ska kunna vara möjligt att påtala vad man upplever som brister i vården. För det är när den informationen förmedlas direkt till den det berör, som den blir som allra mest verkningsfull. För att kunna försöka reparera önskar vi komma i kontakt med er. Hör av er till mig, som ni når via Region Gotlands växel.