Kriget som världen ignorerar pågår i Jemen. Konflikten, som hade sitt ursprung i inrikespolitiska motsättningar mellan shiamuslimska Huthi-rebeller och de sunnistödda regeringsstyrkorna, har utvecklats till ett ombudskrig mellan Iran och Saudiarabien. Detta geopolitiska spel har lett till att Jemen i dag betecknas som 2017 års största humanitära kris av FN.

Kriget har givit upphov till tre parallella kriser som gör livet mycket svårt för landets invånare. Som en följd av kriget har man stängt luftrum och hamnar, vilket gör att det råder ett stort underskott av mat och andra förnödenheter. Svälten i Jemen är redan utbredd, men experter varnar för att den riskerar att nå katastrofala proportioner. Enligt FN har konflikten fram till i dag krävt fler än 8000 liv, och gjort cirka 2 miljoner människor hemlösa. 22 miljoner människor är i behov av humanitärt skydd, hälften av dessa är i akut nöd. Fler än åtta miljoner människor befinner sig på gränsen till hungersnöd och svält. Cirka fyra miljoner barn har berövats möjligheten till utbildning.

Jemeniterna flyr, men ännu har inte särskilt många nått EU:s gränser. Det beror delvis på att befolkningen saknar resurser för att ta sig till EU, men också på grund av rena geografiska faktorer. De flyr istället framförallt till länderna på Afrikas horn eller blir internflyktingar inom landet.

EU arbetar för att öppna en dialog mellan parterna, samtidigt som vi försöker ge ett ökat humanitärt bistånd. Försöker, eftersom stora begränsningar har satts på luftrum och hamnar, vilket gör det svårt för förnödenheterna att nå fram. Därför är öppnande av sådana transportkanaler en prioriterad fråga i den dialog man försöker få till. Bistånd är bara en tillfällig lösning. EU måste nu ta på sig medlarrollen i denna konflikt för att stoppa en upptrappning av det redan mycket allvarliga läget.

Annars riskerar vi att se nya okontrollerade migrationsvågor – och detta är EU fortfarande inte är rustat för, eftersom flera medlemsländer sätter sig på tvären till det förslag till en ny så kallad Dublinförordning som jag mäklat igenom i Europaparlamentet. Vi måste nå en uppgörelse så snart som möjligt nu när flyktingströmmarna till EU fortfarande är relativt låga.

Det är tid för världssamfundet att intensifiera arbetet mot en lösning på konflikten i Jemen.

Att aktivt arbeta med att minska spänningar i olika konflikter är ett viktigt verktyg för att minska antalet människor som tvingas att fly. Samtidigt måste EU stå beredda för att ta emot de som inte kan stanna i sina hemländer.