Jag måste ifrågasätta vad Jan Brolund får ut av att fortsätta driva striden om strandboden i Ygne.

En igenstängd bod med träluckor för fönstren och inga antenner på taket eller utemöbler utanför kan väl inte störa en människa? Om sedan någon är där några dagar vid några tillfällen under ett år kan väl heller inte skada någon? För vad är alternativet? Vad vill anmälaren och Länsstyrelsen uppnå?

Om ingen kan inreda en strandbod för enklare övernattning då kommer alla våra strandbodar att förfalla. Det finns nämligen ingen fisk i vårt hav, alltså behöver ingen ha ett förråd med nät och åror.

Låt landsbygden leva – förstör inte möjligheten när människor vill lägga tid och pengar på att renovera gamla fiskebodar som annars skulle förfalla.

Naturligtvis utan förändra dem utvändigt men om man skulle ha en säng, en kokplatta eller isolera dem invändigt kan verkligen inte skada vår vackra kust utan snarare gör det den mer attraktiv när det blir lite liv i våra gamla fiskelägen. Länsstyrelsen borde däremot lägga ner lite tid på att övervaka all vild camping som pågår av den alltmer ökande skaran av husbilar. De kör ut och ställer sig på väldig sårbar mark, där fridlysta växter växer eller vid raukar, ställer ut bord, stolar, grillar, cyklar, förtält m.m. och stannar gärna många nätter. Till och med i naturreservat!