2017 var en av de stora snackisarna på ön att den planerade tredje elkabeln mellan Gotland och fastlandet inte skulle byggas.

Svenska Kraftnät, som är den ansvariga myndigheten, gjorde bedömningen att en tredje elkabel inte skulle göra tillräckligt stor nytta och att projektet kostade för mycket.

Gotland är en unik plats i Sverige när det gäller möjligheterna att satsa på förnybar energiproduktion.

Med sitt läge i Östersjön och med egenskap av ett platt landskap tillåts vindar att blåsa rakt över ön, året runt – vilket är en perfekt förutsättning för vindkraft.

Dessutom är Gotland ett av de landskap i Sverige som får flest soltimmar per år, och har vunnit solligan hela 12 gånger sedan 1990, vilket gör ön till en perfekt plats för utvinning av solenergi.

Tyvärr kan inte energiproducenter satsa på miljövänlig elproduktion på Gotland.

Utan en tredje elkabel mellan Gotland och fastlandet tillåter öns elnät inte större belastning än i dagsläget.

Gotland är även i behov av en tredje elkabel för att klara öns elförsörjning under de perioder då vind- och solkraft inte klarar av att producera den mängd energi som konsumeras.

De två befintliga kablarna är båda i dåligt skick och klarar inte av att leverera den elektricitet ön behöver.

Regeringen har satt upp mål som ska vara uppfyllda senast 2020, däribland att minst 50 procent av den producerade energin ska vara förnybar och att produktionens miljöpåverkan ska minska med 40 procent.

Detta gör det mer oklart till varför Svenska Kraftnät nekar Gotland en tredje elkabel.

En tredje elkabel mellan Gotland och fastlandet gör det möjligt för fler aktörer att bygga ut vind- eller solkraft på Gotland, där denna är bland den effektivaste i landet.

Med en till elkabel skulle denna miljövänliga energi kunna sändas till fastlandet. En satsning på Gotland gynnar hela Sverige.