Varför vill inte majoriteten i regionfullmäktige se på förutsättningarna att inrätta ungdomsfullmäktige?

Diskussionen kring undersökning av förutsättningarna att införa ungdomsfullmäktige mötte stort motstånd på senaste regionfullmäktigemötet. Centerpartisten Eva Gustavsson hade i motion ställt förslaget och gav på mötet en utförlig beskrivning av hur man i dag arbetar med frågan runt om i Sverige. Det fullmäktige hade att ta ställning till var att regionen skulle se över förutsättningarna att även på Gotland ge ungdomarna möjlighet påverka politiken genom en beprövad metod.

Regionfullmäktiges ledamöter fick ett mycket knapphändigt beslutsunderlag. Som motivering till avslag i det skriftliga beslutsunderlaget från majoriteten framfördes att det saknades resurser till administration av ungdomsfullmäktige. Det var ett tydligt besked till den nya generationen politiker.

Under behandlingen i regionfullmäktige framfördes från motståndarna svepande påståenden om att ungdomsfullmäktige inte var någon bra metod för att ge ungdomarna inflytande och erfarenhet av politisk verksamhet. Förslaget till återremiss av ärendet för att ta fram ett tydligare beslutsunderlag avvisades av den rödgröna majoriteten och moderaterna.

Ungdomsfullmäktige finns etablerat i ett flertal kommuner i landet med varierande organisations- uppbyggnad. Gemensamt är att skolan är en viktig aktör för att stödja verksamheten. Intresset för samhällsfrågor är något som bör uppmuntras i unga år.

Gotlands Folkblads ledarskribent, se ledarsidan 27 februari, tar till brösttonerna och vill skicka hela centerpartigruppen på demokratiutbildning. Det är en märklig slutsats av diskussionen i fullmäktige när det är just Centerpartiet som tagit initiativet till att stärka demokratin genom att ge ungdomarna möjlighet delta. Återremiss är naturligt att begära då ärenden saknar välgrundat beslutsunderlag.

Kostnad för att undersöka möjligheten att stärka demokratin måste regionen vara beredd att ta. Inte minst då det gäller att få ungdomen intresserad och villig att medverka till samhällsutvecklingen. Det kommer att kosta allt för mycket om tron på demokrati minskar ytterligare. Det finns tecken på att vi är inne i en negativ trend.