Lärbro-Hellvi Centeravdelning anser att det är mycket viktigt att slå vakt om de föreningsdrivna motions- och idrottsanläggningar som finns på Gotland.

Satsningar på nya anläggningar får inte äventyra driftsbidragen till de befintliga anläggningarna som många gånger drivs med mycket ideellt arbete och sponsortillskott, men där det regionala driftsbidraget ändå är livsviktigt för att bibehålla anläggningarna.

Ett exempel är Slite ishall (Cementa Arena) och den miljövänligt uppvärmda konstgräsplanen bredvid. En anläggning som betyder väldigt mycket för folkhälsan och att ge många ungdomar en meningsfull fritid.

Vidare betyder anläggningen med alla de kringaktiviteter och tävlingar som skapats att stora delar av norra Gotland får del av de pengar som många nya gästnätter tillför näringslivet på Gotland.

Om vi kan rädda en enda ungdom från att hamna i utanförskap och i ungdomsvård genom att erbjuda fritidsaktiviteter så sparar vi förutom personligt lidande för ungdomen och närstående även i pengar in cirka 1-1,5 miljon om året (motsvarande en plats på vårdinrättning).

Lärbro-Hellvi Centeravdelning tycker att verksamheten är en så viktig att driftsbidrag absolut inte får sänkas från nuvarande nivå. Regionen har i idrottsanläggningen i Slite en samlad idrottsanläggning av hög kvalitet till en för regionen otroligt billig peng. Se till att den kan behållas och utvecklas.