Julen som traditionsenligt är barnens högtid blev inte det den gångna helgen. Den har istället varit ett helvete för många unga. De väntar på sitt utvisningsbeslut – eller att redan fattade beslut ska verkställas.

I Trettonhelgen uppmärksammar vi de vise männen från Öster som kommer med gåvor till det nyfödda Jesusbarnet. Nu har unga människor kommit till vårt land, måhända är det visa människor. I vilket fall som helst kommer de från Öster. Inte med, men som gåvor.

Många av de afghanska flyktingarna som kom hit på hösten 2015 var barn då de passerade Sveriges gräns. Som sådana hade de rätt till skydd i vårt land. Men myndigheterna hann inte med. Köerna för att behandlas av Migrationsmyndigheten blev så långa att barnen i många fall hann fylla 18 år. Eller så ”åldersuppskrevs” de enligt en helt ny och dokumenterat bristfällig ordning. Plötsligt var barnen inte längre barn – och kunde lättare utvisas.

Dessa unga har nu tillbringat viktiga år av sina liv i Sverige. Efter tre år i skolan här är de till stor del integrerade i sitt nya hemland. De drömmer som alla unga om en framtid. Låt dem få det!

Många av dessa unga människors ärenden har inte behandlats logiskt eller mänskligt. Myndigheternas handläggning har i många fall flera allvarliga brister, inte bara att det tog oresonligt lång tid. Barns rättigheter har åsidosatts. Vad är det som gör att vi behandlar barn och ungdomar som brottslingar? De allra flesta av dessa unga har inte begått något brott. De har inte gjort något fel. De har bara flytt från krig och elände. Det som nu händer är en skam för vårt land. Vi kan bättre och vi har råd att behandla unga människor värdigt.

Ge dessa unga en möjlighet till en framtid i Sverige. De är värda det – och Sverige behöver dem!

Stoppa denna smutsiga och ovärdiga hantering av unga som varit mer än tre år i vårt land. Sluta genast med tvångsutvisningarna!

Humanismen i landet Sverige hotar att helt krackelera när våra myndigheter agerar på detta sätt.

Det är nu dags för en generell amnesti för alla ensamkommande unga som kom till vårt land från Afghanistan under 2015!

För att manifestera dessa ungas rätt att stanna kommer Visby Domkyrka ordna en Bön- och fastevecka 6 -12 januari 2019. Jag kommer att vistas i domkyrkan dygnet runt. Alla är välkomna att delta i denna gest av solidaritet, på det sätt man vill och kan – med en förhoppning om att Sverige åter visar sig vara ett humanistiskt samhälle.