Kära Israelkritiker! Jag har blivit uppmanad av er att skriva igen. Smickrande måhända, men jag har skrivit så ofta om Mellanösternkonflikten att jag länge har tyckt att läsarna kunde behöva lite svalkande tystnad från min sida. OK, men tjatigt, jag repeterar om den nya lag som det israeliska Knesset nyligen antog. Den fastslår det som redan fastslogs i Israels självständighetsdeklaration 1948, att landet är en judisk stat och att huvudspråket är hebreiska. Det innebär inte att de muslimer, kristna, druser och andra minoriteter (mer än 20 procent av befolkningen) inte har några rättigheter, bara att de bor i en judisk stat. De har precis samma rättigheter och skyldigheter som alla andra israeler, lika både före och efter den nya lagen.

Undantaget är värnplikten och arabernas skolplan, efter eget önskemål. Israeler älskar att debattera, så naturligtvis har den nya lagen även kritiserats i Israel – alla har rättighet att yttra sig i landet.

Lite märkligt att på en ö i Östersjön några svenska fyrtiotalister sitter och tjafsar på varandra i lokalpressen om en kämpande demokrati vid Medelhavets östra kust, en del med brösttoner och upprörda känslor. Ingen av de inblandade kommer att ändra sig en tum.

Kommer läsarna att påverkas? Knappast. Kommer det att ändra något i Israel? Ännu mindre. Om landet skulle släppa på sina gränsrestriktioner utan fredsförhandlingar, som Israelmotståndare så hett verkar åstunda kommer det att utmynna i ett storkrig i området, ett krig som inte kan gynna någon, inte ens Israelhatare på Gotland. Så länge demokratin USA står som garant bakom demokratin Israel kommer landet att klara sig framöver.

Bergström älskar att räkna upp en massa Israelkritiska personer. Jag får fortlöpande artiklar från namnkunniga Israelvänner runt om i världen. Ska jag räkna upp dem tillbaka? Slå varandra i skallen med gubbar!

Beträffande de gravida kvinnor som stoppas vid inre gränskontroller är det inte så enkelt. Det har hänt att vanliga kvinnor har gömt vapen eller självmordsbälten på kroppen och uppgivit att de är på väg att föda barn, och sedan skadat eller dödat vakterna. Vakterna måste ta alla passerande mödrar på stort allvar.

Roande är att jag av en av skribenterna har anklagats för att hindra fredsprocessen. Vilken maktposition jag tydligen innehar! Vi i Vänskapsföreningen är Israelvänner, men vi hatar inte några motdebattörer – eller några andra heller. Kom gärna och hälsa i Almedalen i sommar!