Vill du vara med och skapa en kärnvapenfri värld? Nu är det möjligt.

Gotlands Fredsgrupp – partipolitiskt och religiöst obunden – samlar in namn för det enda syftet att Sveriges riksdag ska underteckna det självklara kravet ”Förbjud alla kärnvapen”. Då blir en kärnvapenfri värld möjlig!

Det finns en FN-konvention (det vill säga överenskommelse) som 122 stater, bland andra Sverige, enats om och som nu ska undertecknas av alla parlament. Undertecknandet kallas ratificering och det är detta som gör konventionen giltig.

Gotlands Fredsgrupp vill förmå riksdagen att skriva under konventionen genom att ge den råg i ryggen och inte vika sig för påtryckningar från kärnvapenägande länder.

Du kan vara med i arbetet genom att samla dina vänners, dina bekantas, dina arbetskamraters namn.

Och genom att själv skriva på! Ju fler vi är som samlar namn desto större blir möjligheterna att våra riksdagsledamöter får modet att skriva under.

Det är vår framtid som står på spel här! Vi vill inte att någon ska tvingas leva och växa upp i en värld där kärnvapenhotet är verkligt och alltmer överhängande.

Vi kommer att finnas på Öster på fredagar, ibland dyker vi också upp i Klintehamn, Hemse, Slite och Fårösund.