Öppet brev till Anders Thornberg, Sveriges rikspolischef

Får jag hjälpa till, vad gäller att hantera NMR i Almedalen? Med bakgrund av att ha arbetat länge i den svenska grund- och gymnasieskolan förstår jag vilken komplexitet det är när ett system påverkas av olika känslostormar från olika håll.

I skolans värld är det ett stort bekymmer att lärare så sällan har rektorer som tydliggör för sina elever att de ska lyssna på lärarnas tillsägelser – annars får de med hen att göra. Inte konstigt att lärare flyr från de mest otrevliga skolorna. Men vad som är konstigt, är att Almedalens debattörer inte förstår att de ojämlika skolresultaten har att göra med elevers uppförande mot vuxenvärlden. Under de senaste fyra åren har det inte funnits ett enda seminarium om trygghet och studiero eller ordningsomdömen i Almedalen.

Samma mönster upplever jag vad gäller polisens agerande när känslorna kommer i omlopp på grund av NMR:s närvaro. Det finns regler för hur man ska demonstrera, var man får stå när man har ett budskap att framföra. Det finns även regler för hur det ska kännas för allmänheten när de vistas på offentliga platser. Dessa ganska banala detaljerna – i ett läge där det börjar urarta kring NMR – är i mina ögon desto viktigare att fokusera på och upprätthålla.

Det är så jag vill skapa en demokratisk skola där alla ska kunna få göra en klassresa. När aggressionerna börjar bubbla, när nedlåtande yttranden börjar hoppa ur munnarna, när kaxigheten kryper fram vid tillsägelser – då ska vi stå där (både lärare och poliser) med ett stort tålamod med en känsla av att vederbörande behöver ett genuint bemötande av oss men att det är tydligt vem som har ansvar för situationen; vem som får/ska/måste bestämma.

Får jag ge förslag på några möten som jag tycker att du bör initiera till vad gäller nästa Almedalsvecka?

1. Prata med Region Gotland och be dem att ta ansvar för att alla organisationer som finns med i deras program följer ordningslagen. Att de inte delegerar ifrån sig detta ner i styrningskedjan.

2. Prata med alla organisationer som söker demonstrationstillstånd och kontrollera ifall de kan ordningslagens föreskrifter. Följ sedan upp på plats.

3. Prata med dialogpoliserna och polisens volontärer om vikten av att kommentera besökares aggressiva uttryck såsom burop, fult finger, oväsen.

För vi alla borde ha klart för oss hur viktig upplevelsen av vår demokrati är. Det ska vara trevligt att vistas på offentliga platser och Almedalsveckan borde vara den trevligaste av dem alla. Tankar ska få utbytas utan att någon kliver över gränsen och beter sig illa. Men om det inträffar, borde vi ha i åtanke att konsekvenserna blir värre ifall man blir upprörd – negativa känslor smittar och lagras till ett annat tillfälle.